logo.gif (3154 bytes)    nap_pcpr.gif (10433 bytes)
   Strona główna
        O nas
         Struktura org.
 Proj. systemowy
Aktualności     

Caritas Diecezji Siedleckiej
Punkt Interwencji Kryzysowej w Parczewie

ul. Kościelna 53 budynek “starej plebani“ tel./fax (083)354-21-27


Placówka wsparcia dziennego

Otwarta jest od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 - 17.00
Głównym celem placówki wsparcia dziennego jest wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji i zapewnienie pomocy zarówno rodzicom jak i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością i uzależnieniami. W rozwiązywaniu problemów wychowawczych placówka wsparcia dziennego współpracuje z różnymi instytucjami takimi jak szkoła, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, czy Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

  

Budynek starej plebani


Z placówki wsparcia dziennego przy Punkcie Interwencji Kryzysowej w Parczewie mogą skorzystać dzieci
z rodzin niepełnych, wielodzietnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub społecznej z terenu całego powiatu. Mogą napić się tu ciepłej herbaty, zjeść podwieczorek, spędzić wolny czas, odrobić lekcje. Placówka będzie udostępniona dla dzieci także w ferie zimowe.

Dzieci uzyskają tu pomoc w nauce, a także wsparcie przy rozwiązywaniu kryzysów szkolnych, rodzinnych, osobistych czy rówieśniczych. Ponadto będą mogły rozwijać swoje zainteresowania. Praca w placówce zorganizowana jest w ten sposób, aby pomóc rodzinie borykającej się z biedą, bezrobociem oraz problemem alkoholowym, a także ograniczyć przekazywanie dzieci z naszego terenu do instytucji opiekuńczo — wychowawczych np. domów dziecka.

Liczba miejsc -6

Copyright © 2004 MontZbi -