logo.gif (3154 bytes)    nap_pcpr.gif (10433 bytes)
   Strona główna
        O nas
         Struktura org.
 Proj. systemowy
Aktualności     

Samodzielne stanowisko pracy ds. rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Obsługuje zadania wynikające z ustawy dotyczące samorządu powiatowego i PCPR.
  
 1. Zadania z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych:
 1. udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej,
 2. dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 3. finansowanie kosztów szkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych.
 

  

tel. (083) 355 15 80

 1. Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych:
 1. dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
 2. dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
 3. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku
  z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
 4. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznane osobom niepełnosprawnym.
Powyższe zadania finansowane są ze środków finansowych Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

Copyright © 2004 MontZbi -